Dédicace laissé par: jtefy

27/10/2020 08:15

Jer 3:12 Mandehana, ka torio manatrika ny avaratra izao teny izao hoe: Miverena hianao, ry Isiraely mpiodina, hoy Jehovah; Tsy hampanjombona ny tavako aminareo Aho; Fa mamindra fo Aho, hoy Jehovah, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. wink wink wink wink

fr